BIDV độc quyền cho vay dự án Mường Thanh Thanh Hà, lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,1%/năm

Chính sách vay vốn cụ thể của BIDV giành riêng cho dự án chung cư Mường Thanh Thanh Hà được áp dụng như sau:

-          Số tiền vay tối đa: 70% giá trị căn hộ trên hợp đồng mua bán.

-          Thời gian vay tối đa: 20 năm

Các gói vay được áp dụng như sau:

-          Gói 1: Lãi suât 7,3%/ năm áp dụng cho 6 tháng đầu.

-          Gói 2: Lãi suất 7,8%/ năm áp dụng cho 12 tháng dầu, cả chi phí bảo hiểm là 7,8%.

-          Gói 3: Lãi suất 8,3%/ năm áp dụng cho 18 tháng đầu, cả chi phí bảo hiẻm là 8,5%.

-          Gói 4: Lãi suất 8,8%/ năm áp dụng cho 24 tháng đầu, cả chi phí bảo hiểm là 9%.

Sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất được tính theo lãi suất tiết kiệm tại thời điểm hiện tại sau khi hết thời gian ưu đãi + biên độ 3,5%  và tuân theo hạn mức lãi suất tối thiểu và tối đa của ngân hàng BIDV tại thời điểm đó.

 

Đặc biệt, đối với khách hàng trả lương qua tài khoản BIDV, lãi suất được giảm 0,2% đối với các gói ưu đãi trên.

 

MẪU HỢP ĐỒNG MẪU GIỮA BIDV VÀ KHÁCH HÀNG      

 

HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

(áp dụng đối với khoản vay theo món của khách hàng bán lẻ)

Số Hợp đồng:  

.......HĐTD         

Hợp đồng tín dụng (“Hợp đồng”) này được lập ngày 13/09/2017, tại trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội, số 1281 đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, giữa các bên sau đây:

A. BÊN CHO VAY: NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI(sau đây gọi là “Ngân hàng”)

Địa chỉ: 1281 Đường Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.3.6421939                                                     Fax: 04.3.8613970

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số: 0100150619085 do sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/10/2005, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 29/12/2014. 

Người đại diện: Ông Nguyễn Hồng Phong                  Chức vụ: Phó Trưởng phòng KHCN

Theo Quyết định số 670/QĐ-BIDV.NHN ngày 25/08/2017V/v Ủy quyền ký và thực hiện các hợp đồng và các văn bản liên quan đến hoạt động cấp tín dụng tại chi nhánh.

B. BÊN VAY:ÔNG ...... VÀ BÀ .........(Sau đây gọi là “Bên vay”)

Ông .      .........

- Sinh ngày: 09/12/1988

- Chứng minh nhân dân số: ...............

- Hộ khẩu thường trú: ...

Cùng vợ là bà ......              

- Sinh ngày:.....

- Chứng minh nhân dân số: ............

- Hộ khẩu thường trú: .....................

Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng tín dụng với các nội dung sau:

1. Số tiền vay:Ngân hàng cho Bên vay vay với tổng số tiền là:462.042.000 đồng(Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi hai triệu không trăm bốn mươi hai nghìn đồng)

2. Mục đích vay:Mua nhà để ở

Cụ thể: Thanh toán tiền mua căn hộ chung cư số ....., tầng (tầng có căn hộ) ... thuộc tòa nhà B1.4-HH01B Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5 tại các phường Kiến Hưng, Phú Lương, quận Hà Đông và xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội theo Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số 34/HĐMB-CHCC-B1.4-HH01B ngày 11/09/2017 đã ký kết giữa ông.... và Bà ....... và Công ty CP phát triển địa ốc Cienco5.

3. Thời hạn vay:240 tháng. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn vay là ngày lễ hoặc ngày nghỉ hàng tuần thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp thời hạn vay vốn không đủ một (01) ngày, các Bên thỏa thuận thống nhất thời hạn vay được làm tròn thành một (01) ngày. Ngày giải ngân và ngày đáo hạn chính thức của từng khoản vay được xác định tại Bảng kê rút vốn.

4. Lãi suất, Phí, Phạt vi phạm:

a) Lãi suất cho vay trong hạn: Tại thời điểm ký hợp đồng là: Áp dụng lãi suất cố định 7.8%/năm cho đến hết 12 tháng kể từ ngày giải ngân lần đầu tiên. Kể từ ngày làm việc đầu tiên của tháng thứ 13 trở đi lãi suất cho vay thả nổi: Điều chỉnh 6 tháng/lần, lãi suất điều chỉnh các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ + (cộng) margin 4.1%/năm.

- Thời điểm xác định: Ngày điều chỉnh mức lãi suất trên hợp đồng tín dụng các kỳ tiếp theo được cố định vào các ngày 01/01, 01/07 hàng năm. Khách hàng ủy quyền cho Ngân hàng căn cứ thông báo lãi suất tại thời điểm điều chỉnh, Ngân hàng được tự động điều chỉnh lãi suất cho kỳ hạn tiếp theo.

- Trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn trong thời hạn 36 tháng, Ngân hàng sẽ thu hồi phần lãi đã hỗ trợ (phần chênh lệch giữa lãi suất cho vay thông thường so với lãi suất ưu đãi 7.8%/năm tại thời điểm giải ngân cho khách hàng).

b) Lãi suất nợ quá hạn:

- Lãi suất quá hạn áp dụng đối với nợ gốc quá hạnlà: 150% lãi suất trong hạn (lãi suất vay đã được điều chỉnh nếu có) nêu tại Điểm a Khoản này tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

- Lãi chậm trả (áp dụng với số tiền lãi chậm trả): 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

c) Phí:  

- Phí trả nợ trước hạn:

                + Trả nợ trước hạn trong năm đầu: 1,5%*số tiền trả nợ trước hạn, tối thiểu 300.000 đồng/lần trả nợ và tối đa 30.000.000 đồng/lần trả nợ.

                + Trả nợ trước hạn trong năm thứ 2: 1%*số tiền trả nợ trước hạn, tối thiểu 300.000 đồng/lần trả nợ và tối đa 30.000.000 đồng/lần trả nợ.

                + Trả nợ trước hạn trong năm thứ 3, năm thứ 4: 0,5%*số tiền trả nợ trước hạn, tối thiểu 200.000 đồng/lần trả nợ và tối đa 30.000.000 đồng/lần trả nợ.

- Phí cam kết rút vốn (kể từ thời điểm Hợp đồng này có hiệu lực đến ngày giải ngân vốn vay lần đầu):

Bên vay được rút vốn vay làm một hoặc nhiều lần trong thời hạn rút vốn quy định tại Hợp đồng tín dụng. Trường hợp Bên vay không rút hết số tiền vay đã ký tại Hợp đồng tín dụng trong thời hạn rút vốn, thì Bên vay sẽ phải chịu số tiền phạt theo mức bằng 0,25%*số tiền không rút, tối thiểu 100.000 đồng và tối đa 2.000.000 đồng. Trường hợp Bên vay muốn kéo dài thời hạn rút vốn, phải thông báo cho Ngân hàng bằng văn bản.

d) Phạt vi phạm:

Trường hợp Bên vay không thực hiện đúng các nội dung thỏa thuận theo Hợp đồng này và bản Điều khoản và điều kiện cho vay, Bên vay phải chịu phạt vi phạm theo mức bằng 0% tính trên giá trị nợ gốc khoản vay tại thời điểm vi phạm. Điều khoản phạt vi phạm này không áp dụng đối với trường hợp Bên vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc/lãi vốn vay.

5. Rút vốn vay:

Thời hạn rút vốn: Vốn vay được rút một (01) lần hoặc nhiều lần nhưng tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng này có hiệu lực.

6. Lịch trả nợ gốc/lãi:

a) Lịch trả nợ gốc: Bên vay có trách nhiệm thanh toán nợ gốc theo quy định sau:

   Nợ gốc được trả thành 240 kỳ (mỗi kỳ 1 tháng), 239 kỳ đầu mỗi kỳ trả là 1.930.000 đồng vào ngày 05 hàng tháng, kỳ cuối cùng trả phần còn lại là 772.000 đồng vào ngày tất toán khoản nợ. Kỳ trả nợ gốc đầu tiên là ngày 05 tháng liền kề ngày giải ngân. Ngày trả nợ gốc cuối cùng là ngày đáo hạn khoản vay. Trường hợp ngày trả nợ trùng vào ngày nghỉ, lễ tết thì ngày trả nợ sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp tổng dư nợ của các lần rút vốn theo Hợp đồng này nhỏ hơn tổng dư nợ theo lịch trả nợ trên đây thì sau khi kết thúc thời hạn rút vốn, Ngân hàng và Bên vay sẽ ký Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này để xác định lại lịch trả nợ chính thức của Hợp đồng này.

b)Lãi vay được Bên vay trả: định kỳ vào ngày 05 hàng tháng được trả cùng với lịch trả nợ gốc.

c) Phương thức trả nợ gốc, lãi: Trích nợ tài khoản thanh toán số .......của Ông ...... mở tại BIDV Nam Hà Nội và các tài khoản khác thuộc sở hữu của Bên vay mở tại Ngân hàng để ngân hàng tự động thu nợ gốc, lãi định kỳ. Bên vay có trách nhiệm nộp tiền vào tài khoản trước ngày trả nợ gốc 03 ngày.

7. Biện pháp bảo đảm:

Khách hàng thế Thế chấp bằng Quyền Tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số 34/HĐMB-CHCC-B1.4-HH01B ngày 11/09/2017 đối với căn hộ chung cư số ...., tầng (tầng có căn hộ) ....thuộc tòa nhà B1.4-HH01B Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5 tại các phường Kiến Hưng, Phú Lương, quận Hà Đông và xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội có diện tích sử dụng căn hộ: 62,54m2 và diện tích sàn xây dựng căn hộ: 69,48m2 đã ký kết giữa ông ..... và Bà ....... và Công ty CP phát triển địa ốc Cienco5. với giá trị định giá theo hợp đồng mua bán căn hộ là 660.060.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng).

Các thỏa thuận về biện pháp bảo đảm được ghi nhận và thực hiện theo các Hợp đồng cầm cố/thế chấp/bảo lãnh/ký quỹ (gọi chung là Hợp đồng bảo đảm) được giao kết trước ngày, cùng ngày hoặc sau ngày của Hợp đồng này mà Điều khoản về Phạm vi bảo đảm của (các) Hợp đồng bảo đảm bao gồm Hợp đồng này.

8. Tính thống nhất với bản Điều khoản và điều kiện vay

Các nội dung tại bản Điều khoản và điều kiện vay kèm theo Hợp đồng tín dụng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng. Bên vay đã đọc, hiểu và chấp thuận tuân thủ đầy đủ các nội dung tại phần bản Điều khoản và điều kiện vay cũng như các sửa đổi, bổ sung, thay thế.

9. Luật áp dụng, giải quyết tranh chấp

a)  Hợp đồng này được lập và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

b) Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình vay vốn được giải quyết trên cơ sở thương lượng bình đẳng giữa hai bên. Trường hợp không thương lượng được, các bên có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình. Hai bên thống nhất Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp là Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

10. Hiệu lực của Hợp đồng

a)       Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và kết thúc khi Bên vay trả nợ xong cả gốc, lãi và phí (nếu có) của toàn bộ những khoản vay đã phát sinh từ Hợp đồng này, khi đó Hợp đồng này coi như được thanh lý.

b)      Hợp đồng này có giá trị pháp lý ràng buộc đối với tất cả cá nhân, pháp nhân, tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên trên cơ sở kế thừa nghĩa vụ của người chết để lại đối với Khách hàng, phân giao đầu mối quản lý nội bộ của Ngân hàng đối với Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn chia, tách Phòng Giao dịch, chia, tách Chi nhánh, điều chuyển khách hàng sang Chi nhánh mới...)

c)       Các văn bản, tài liệu liên quan đến Hợp đồng này là bộ phận kèm theo có giá trị pháp lý theo Hợp đồng. Các văn bản này có giá trị pháp lý ràng buộc đối với tất cả cá nhân, pháp nhân, tổ chức kế thừa quyền.

d)      Việc sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Hợp đồng này phải được cả hai bên thoả thuận bằng văn bản (Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng) do đại diện có thẩm quyền của hai bên ký, trừ trường hợp thay đổi lãi suất theo định kỳ (Ngân hàng sẽ có thông báo bằng văn bản cho Bên vay). Những sửa đổi, bổ sung đó có hiệu lực thay thế, bổ sung các nội dung tương ứng trong Hợp đồng này.

e)       Trong trường hợp do có sự thay đổi về luật pháp, quy định hiện hành làm cho một hoặc một số nội dung quy định tại Hợp đồng này không thực hiện được hoặc vô hiệu thì Hợp đồng này vẫn có hiệu lực đối với những nội dung còn lại. Ngân hàng và Bên vay sẽ cùng xem xét, sửa đổi, bổ sung những nội dung không thực hiện được hoặc vô hiệu cho phù hợp.

f)         Hợp đồng này và bản Điều khoản và điều kiện vay được lập thành 03 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau: Ngân hàng giữ 02 bản, Bên vay giữ 01 bản. Các bên xác nhận rằng đã đọc, hiểu, đồng ý và thống nhất toàn bộ nội dung Hợp đồng và bản Điều khoản và điều kiện vay, cùng ký Hợp đồng làm căn cứ thực hiện.

 

BÊN VAY

(ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận trước khi ký Hợp đồng này, Chúng tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về lãi suất cho vay, lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn, lãi suất áp dụng đối với lãi chậm trả, phương pháp tính lãi tiền vay, loại phí và mức phí áp dụng đối với khoản vay, các tiêu chí xác định khách hàng vay vốn theo lãi suất cho vay và các thông tin khác có liên quan đến toàn bộ nội dung Hợp đồng này.

Xác nhận trước khi ký Hợp đồng này, Chúng tôi đã được Ngân hàng cung cấp đầy đủ thông tin về Hợp đồng theo mẫu, điều khoản và điều kiện cho vay.

 

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phong

 

Dự án nổi bật

Chung cư Chung cư B2.1 HH02 Thanh Hà Chung cư Chung cư B2.1 HH02 Thanh Hà

Mở bán 5 Tòa Chung cư Chung cư B2.1 HH02 Thanh…

Liền Kề, Biệt Thự Thanh Hà Mường Thanh Liền Kề, Biệt Thự Thanh Hà Mường Thanh

Liền kề Thanh Hà Mường Thanh là khu đô…

Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà

Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà đã được chính…

Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà Chung cư B1.3 HH03 Thanh Hà

Mở Bán Chính Thức Chung cư B1.3 HH03 Thanh…

Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà

Chung cư B1.4 HH02 Thanh Hà là dự án căn hộ…

Chung cư B1.4 HH01 Thanh Hà Chung cư B1.4 HH01 Thanh Hà

Chung cư B1.4 HH01 Thanh Hà: 9.5-10.5 tr/m2, Hỗ…

Biệt thự Thanh Hà Mường Thanh Cienco5 Biệt thự Thanh Hà Mường Thanh Cienco5

“Biệt thự Thanh Hà” nằm trong khu đô…

Tin xem nhiều nhất

Trang trí phong thủy nhà ở cho gia chủ mệnh Hỏa Trang trí phong thủy nhà ở cho gia chủ mệnh Hỏa

căn nhà như thế nào thì tốt cho gia chủ…

Sơ đồ mặt bằng Tòa B1.3 HH03B Thanh Hà Sơ đồ mặt bằng Tòa B1.3 HH03B Thanh Hà

Xin gửi tới quý khách hàng mặt bằng chi…

Sơ đồ mặt bằng Tòa B1.3 HH03A Thanh Hà Sơ đồ mặt bằng Tòa B1.3 HH03A Thanh Hà

Tòa B1.3 HH03A thuộc tổ hợp 3 tòa Chung cư…

Bí kíp giúp tự trang trí nội thất nhà tuyệt đẹp Bí kíp giúp tự trang trí nội thất nhà tuyệt đẹp

Với những bí kíp được bật mí dưới…

Thường xuyên đau ốm chỉ vì nhà phạm điều cấm trong phong thủy Thường xuyên đau ốm chỉ vì nhà phạm điều cấm trong phong thủy

Những sai lầm nghiêm trọng trong phong thủy…

Căn bếp tồi tàn được cải tạo trở nên rộng rãi và tiện nghi Căn bếp tồi tàn được cải tạo trở nên rộng rãi và tiện nghi

Căn bếp cổ kính được xây dựng từ những…

Trồng cây to cạnh nhà sẽ khiến tiền vào như nước Trồng cây to cạnh nhà sẽ khiến tiền vào như nước

Muốn tài lộc lên như diều gặp gió, những…

Hình ảnh thực tế căn hộ 16.18.32.34  tòa HH01 + HH02 Thanh Hà Hình ảnh thực tế căn hộ 16.18.32.34 tòa HH01 + HH02 Thanh Hà

Đây là một trong những căn hộ đang giao…

Sơ đồ thiết kế Chung cư HH01 Thanh Hà Sơ đồ thiết kế Chung cư HH01 Thanh Hà

Kính gửi a/c mặt bằng căn hộ HH01 Thanh…

Sơ đồ mặt bằng Tòa B1.3 HH03C Thanh Hà Sơ đồ mặt bằng Tòa B1.3 HH03C Thanh Hà

Xin gửi tới quý khách hàng mặt bằng chi…

Mẫu Hợp Đồng Thuê Ki Ốt Thanh Hà Mường Thanh Mẫu Hợp Đồng Thuê Ki Ốt Thanh Hà Mường Thanh

Khudothithanhha.vn - Xin gửi tới quý khách hàng…

Bảng giá chung cư B1.3 HH03-ABC ngày 26/12/2017 Bảng giá chung cư B1.3 HH03-ABC ngày 26/12/2017

BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.3 - HH03-ABC KHU ĐÔ…

Bảng giá chung cư B1.4 HH02-2A-2B-2C ngày 26/12/2017 Bảng giá chung cư B1.4 HH02-2A-2B-2C ngày 26/12/2017

Bảng giá chung cư B1.4 HH02-2A-2B-2C ngày 26/12/2017

Những lưu ý khi chọn mua căn hộ chung cư hiện đại Những lưu ý khi chọn mua căn hộ chung cư hiện đại

Một căn hộ chung cư hiện đại và đáng…

Bảng giá chung cư B1.4 HH02-1A-1B-1C ngày 26/12/2017 Bảng giá chung cư B1.4 HH02-1A-1B-1C ngày 26/12/2017

Bảng hàng chung cư B1.4 Hh02-1A-1B-1C ngày 26/12/2017

Bảng giá chung cư B1.4 HH01-ABC ngày 26/12/2017 Bảng giá chung cư B1.4 HH01-ABC ngày 26/12/2017

Báo giá chung cư B1.4 HH01-ABC ngày 26/12/2017

Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5: Hồi sinh sau 10 năm Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5: Hồi sinh sau 10 năm

Nằm “đắp chiếu” trong suốt 8 năm, dự…

THÔNG BÁO: Sắp chuyển văn phòng giao dịch Thanh Hà Cienco5 Land THÔNG BÁO: Sắp chuyển văn phòng giao dịch Thanh Hà Cienco5 Land

Chủ đầu tư Mường Thanh thông báo: Sắp…

Chính Thức: Bàn giao căn hộ B1.4 HH02 - 2A Thanh Hà Chính Thức: Bàn giao căn hộ B1.4 HH02 - 2A Thanh Hà

Sau một năm thi công thần tốc, Chủ Đầu…

“Đại gia điếu cày”: Chân dung một tỷ phú USD “Đại gia điếu cày”: Chân dung một tỷ phú USD

Thích ăn cơm quê, cá kho, nước mắm Cát…

Khu đô thị Mường Thanh Thanh Hà đã có nước sạch Khu đô thị Mường Thanh Thanh Hà đã có nước sạch

Sau một thời gian chờ đợi, đến nay…

Hình ảnh thực tế căn hộ 04.06.08.10.12 tòa HH01 , HH02 Thanh Hà Hình ảnh thực tế căn hộ 04.06.08.10.12 tòa HH01 , HH02 Thanh Hà

Những hình ảnh thực tế khi nhận bàn giao…

Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ Penthouse Thanh Hà Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ Penthouse Thanh Hà

– Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ Penthouse Thanh…

[UPDATE] Tiến độ 3 tòa Chung cư HH03 Thanh Hà ngày 21/12/2017 [UPDATE] Tiến độ 3 tòa Chung cư HH03 Thanh Hà ngày 21/12/2017

[Chủ Đầu Tư Mường Thanh] Cập nhật tiến…

[UPDATE] Sắp Mở Bán 6 Tòa Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà [UPDATE] Sắp Mở Bán 6 Tòa Chung cư B2.1 HH03 Thanh Hà

Sau một thời gian thi công phần móng và tiến…

THÔNG BÁO: Lịch nhận nhà 6 tòa B1.4 HH02 Thanh Hà THÔNG BÁO: Lịch nhận nhà 6 tòa B1.4 HH02 Thanh Hà

Sau hơn 1 năm thi công 6 tòa Chung cư B1.4 HH02…

Những Điểm Lưu Ý Khi Nhận Bàn Giao Căn Hộ Chung Cư Những Điểm Lưu Ý Khi Nhận Bàn Giao Căn Hộ Chung Cư

Trải qua quá trình tìm hiểu và đặt mua…

[THÔNG BÁO] SỐ LƯỢNG CĂN HỘ CÓ GIÁ TỪ 9.5 TR/M2  SẮP HẾT [THÔNG BÁO] SỐ LƯỢNG CĂN HỘ CÓ GIÁ TỪ 9.5 TR/M2 SẮP HẾT

Theo thống kê từ phòng kinh doanh Cienco 5 ,…

Chính thức khởi công 6 tòa chung cư tại lô B2.1 Thanh Hà Chính thức khởi công 6 tòa chung cư tại lô B2.1 Thanh Hà

Sau sự thành công rực rỡ của 12 tòa Chung…

default Giới thiệu Website Khudothithanhha.vn

Khudothithanhha.vn - Website chính thức dự án…

Thanh Hà trở thành khu đô thị trọng điểm phía Tây Nam Hà Nội Thanh Hà trở thành khu đô thị trọng điểm phía Tây Nam Hà Nội

Khu đô thị Thanh Hà tận dụng được…

8 lưu ý khi chọn mua chung cư người mua chung cư cần biết 8 lưu ý khi chọn mua chung cư người mua chung cư cần biết

Để chọn mua nhà tại một dự án chung cư…

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư dự án Thanh hà Cienco 5 Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư dự án Thanh hà Cienco 5

Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tại dự…

Chọn hướng cửa chính hay hướng ban công khi chọn mua chung cư? Chọn hướng cửa chính hay hướng ban công khi chọn mua chung cư?

Một trong những băn khoăn và gây tranh cãi…

Các khoản phí khách hàng phải đóng khi ở tại chung cư ? Các khoản phí khách hàng phải đóng khi ở tại chung cư ?

CÁc khách hàng khi mua căn hộ chung cư , họ…

Hơn 1500 Căn Hộ Giá Rẻ Thanh Hà Bán Hết Trong Ngày Mở Bán Hơn 1500 Căn Hộ Giá Rẻ Thanh Hà Bán Hết Trong Ngày Mở Bán

Sáng ngày 26/9, Tập đoàn Mường Thanh đã…

Thị trường bất động sản lan tỏa về các vùng, miền Thị trường bất động sản lan tỏa về các vùng, miền

Theo đánh giá của Hiệp hội Bất động…

Thi công thần tốc tại tuyến đường trục phía Nam Hà Nội Thi công thần tốc tại tuyến đường trục phía Nam Hà Nội

Dự án được triển khai theo hình thức BT…

Tuyến đường ngàn tỉ Nguyễn Xiển - Xa La kết nối KĐT Thanh Hà Tuyến đường ngàn tỉ Nguyễn Xiển - Xa La kết nối KĐT Thanh Hà

Tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La đi vào…

Hạ tầng giao thông hoàn thiện thay đổi diện mạo khu đô thị Thanh Hà Hạ tầng giao thông hoàn thiện thay đổi diện mạo khu đô thị Thanh Hà

Tuyến đường trục đi qua khu đô thị được…

Chung cư Sài Gòn Sky Vinh Chung cư Sài Gòn Sky Vinh

Chung cư Sai Gon Sky Tower được định vị…

NHÂN VIÊN TƯ VẤN KHÁCH HÀNG
Copyright © 2016 http://khudothithanhha.vn All Rights Reserved